Strešné laty
Sú určené na kladenie strešnej krytiny. Vyrábajú sa z mäkkého dreva (smrek, jedľa, borovica). Najčastejšie sa používajú laty s prierezom: 30 × 50, 35 × 50, 40 × 50 alebo 40 × 60 mm.

Pomúrnica, väznice, sĺpiky
Pomúrnica je drevený hranol, ktorý sa kladie na obvodovú nosnú stenu a kotví sa do muriva alebo stužujúceho venca. Väznice sú nesené stĺpikmi a podporujú krokvy. Stĺpiky podopierajú väznicu krovu. Vyrábajú sa z mäkkého dreva (smrek, jedľa, borovica). Najčastejšie sa používajú hranoly s prierezom: 100 × 100, 120 × 120, 140 × 140, 140 × 160, 150 × 150, 160 × 220 mm, ale aj väčšie prierezy (v závislosti od projektovej dokumentácie a statického posúdenia krovu).

Krokvy
Sú nesené väznicami a pomúrnicami, buď smerujú kolmo na odkvap, alebo sú vodorovne. Vyrábajú sa z mäkkého dreva. Najčastejšie sa používajú hranoly s prierezom: 80 × 40 až 120 × 160 mm (v závislosti od projektovej dokumentácie a statického posúdenia krovu).

Klieštiny, pásiky
Klieštiny vystužujú krov priečne. Spájajú krokvy tesne pod strednými väznicami a sú väčšinou zdvojené. Pásiky slúžia na pozdĺžne stuženie krovu. Vyrábajú sa z mäkkého dreva. Najčastejšie sa používajú hranoly s prierezom: 80 × 60 až 120 × 160 mm – klieštiny, 80 × 100 až 100 × 140 mm – pásiky (v závislosti od projektovej dokumentácie a statického posúdenia krovu).

Stavebné fošne
Používajú sa na premostenie rôznych prekážok, šalovanie viac namáhaných stavebných konštrukcií, tiež ako podlahy lešení a pod. Svoje využitie nachádzajú aj pri zhotovení stropov, pergol, altánkov, podláh. Stavebné fošne by mali mať hrúbku 50 mm. Táto hrúbka spĺňa akékoľvek stavebné požiadavky na pevnosť dreva. Fošne s menšou hrúbkou (40 až 45 mm) majú menšie spektrum využitia a zníženú únosnosť, čo predstavuje riziko prelomenia a vzniku úrazu, prípadne škôd na stavbe. Vyrábajú sa z mäkkého dreva (najčastejšie smrek, jedľa).

Šalovacie stavebné dosky
Stavebné dosky v šalovacej kvalite sú vhodné na rôznorodé využitie – vytváranie debnenia (tzv. šalungov) na betónovanie stavebných konštrukcií, zhotovenie záklopu, strateného debnenia, plného debnenia a pod. Vyrábajú sa z mäkkého dreva. Dosky s hrúbkou 25 mm sú vhodné na plošné využitie. Dajú sa kupovať po kusoch (presný, čistý porez) alebo v rámci ekonomických balíkov (môže obsahovať dosky s kôrou, hrčami či oblinami na koncoch).

STREŠNÁ KRYTINA

Na rodinný dom sa odporúča plech hrúbky 0,50 mm. Tenšie hrúbky nie sú kvôli kratšej záruke a životnosti vhodné. Okrem samotnej krytiny sa na strechu, na štíty a nárožie, navrhuje lemovanie. Krytina sa skrutkuje na laty, ktoré sa montujú priečne na kontralaty. Pri plechu sa odporúčajú použiť laty rozmerov 3 x 5 cm. Pod laty a kontralaty sa montuje paropriepustná fólia, ktorá zabraňuj preniknúť skondenzovanej vlhkosti do vnútra strechy ale po fólii pekné steká dole. Na rodinný dom sa odporúča fólia aspoň hrúbky 135 g/m2.

STREŠNÉ DOPLNKY

Strešné doplnky tvoria veľmi dôležitú súčasť konštrukcie. Zabezpečujú, aby sa strecha mohla prirodzene odvetrávať , čim sa nevzniká riziko tvorby plesní. Existuje viac druhov, ako je ochranná mriežka, ktorá sa montuje medzi laty a kontralaty a ochranný hrebeň, ktorý sa montuje priamo pod strešnú krytinu. Práve tieto doplnky nedovoľujú, najmä vtáctvu, vniknúť do strechy a nájsť si tam dobre miesto pre zahniezdenie. Ďalší dôležitý prvok je Gamarol, špeciálna tkanina, ktorá sa lepí na hrebeň, dokáže zabrániť snehu vniknúť pod strechu ale prirodzene ju vetrá.