Plechová krytina sa vyznačuje ľahšou hmotnosťou, oproti pálenej škridle, čo je vhodné na rekonštrukciu starých domov, kde drevená konštrukcia nie je prispôsobená na ťažkú váhu a šetria sa náklady za výmenu krovu.

Plechová krytina sa vyrába zo zvitkov, ktoré sa dovážajú od rôznych dodávateľov ako je Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko a ďalšie. Najväčšie percento výroby krytiny na zákazku sa vyrába v Poľsku.

Okrem štandardného plechu hrúbky 0,50 mm, lesklej alebo matnej farby, výrobca ponúka plech vyššej triedy, ako je napr. Granite®, ktorý bol vyrobený pre špecifické morské prostredie a plechy majú oveľa vyššiu odolnosť voči UV žiareniu a korózii.

Medzi najodolnejší plech patrí Hydrocoat POLYESTER 100, ktorý má hliníkové jadro, tzn. že je vysoko odolný proti korózii. Má najvyššiu záruku zo všetkých plechov – 50 rokov. Najlepší príklad životnosti plechu je kopula kostola San Gioachhino v Ríme, kde má strecha viac ako 120 rokov.

Na rodinný dom sa odporúča plech hrúbky 0,50 mm. Tenšie hrúbky nie sú kvôli kratšej záruke a životnosti vhodné. Okrem samotnej krytiny sa na strechu, na štíty a nárožie, navrhuje lemovanie. Krytina sa skrutkuje na laty, ktoré sa montujú priečne na kontralaty. Pri plechu sa odporúčajú použiť laty rozmerov 3 x 5 cm. Pod laty a kontralaty sa montuje paropriepustná fólia, ktorá zabraňuj preniknúť skondenzovanej vlhkosti do vnútra strechy ale po fólii pekné steká dole. Na rodinný dom sa odporúča fólia aspoň hrúbky 135 g/m2.

Pri montáži strešnej krytiny sa odporúča dodržovať pokyny výrobcu. Od začiatku stavby alebo prestavby je potrebný vyškolený tesár, ktorý si sám strechu pomeria, po prípade si prispôsobí lemovanie na atypické konštrukčné detaily. Vďaka jeho rozmerom sa vypočíta cenová ponuka na mieru, podľa ktorej sa vie objednať plech s príslušenstvom v najrozumnejšej cene bez zbytočného odpadu.

Neodporúča sa, hlavne je to ekonomicky nevýhodne, objednávať strešnú krytinu len podľa projektovej dokumentácie alebo po neodbornom zameraní. Strešná krytina sa má naceniť a objednať až po zameraní vyškoleného pracovníka alebo tesára, ktorý bude danú strechu montovať.

ODKVAPOVÝ SYSTÉM

Odkvapový systém je pre strechu veľmi dôležitý prvok, ktorý zabezpečuje odvodnenie strechy, v najlepšom prípade do kanalizácie alebo do zberných nádob určených na zavlažovanie. Montáž sa začína osadením hákov, ktorá sa pripevnia na každú krokvu. Potom nasleduje nadžľabové lemovanie, ktoré pomáha odvádzať dažďovú vodu priamo do žľabu. Voda sa zvádza pomocou kotlíka dole do zvodu, ktoré potom cez výtokové koleno tečie na zem. V lepšom prípade sa voda zo zvodu zvádza do zbernej nádrže, ktorá vedie cez rúru pod zemou do kanalizácie.

STREŠNÉ DOPLNKY

Strešné doplnky tvoria veľmi dôležitú súčasť konštrukcie. Zabezpečujú, aby sa strecha mohla prirodzene odvetrávať , čim sa nevzniká riziko tvorby plesní. Existuje viac druhov, ako je ochranná mriežka, ktorá sa montuje medzi laty a kontralaty a ochranný hrebeň, ktorý sa montuje priamo pod strešnú krytinu. Práve tieto doplnky nedovoľujú, najmä vtáctvu, vniknúť do strechy a nájsť si tam dobre miesto pre zahniezdenie. Ďalší dôležitý prvok je Gamarol, špeciálna tkanina, ktorá sa lepí na hrebeň, dokáže zabrániť snehu vniknúť pod strechu ale prirodzene ju vetrá.